Ośrodek "Mój kolorowy AUTentYZM"
w formacie xx-xxx
Co niepokoi rodzica w zachowaniu dziecka
(pobyt weekendowy pod okiem wykwalifikowanych specjalistów)
1. administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Naszpikowani z siedzibą przy ul. Mickiewicza 24, 16 – 070 Choroszcz; 2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i uczestnictwa w różnych formach wsparcia terapeutycznego; 3. podanie danych jest dobrowolne; 4. mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. 5. zapoznałem się z klauzulą informacyjną Fundacji Naszpikowani.
reCAPTCHA is required.